B&A, uitvoerings-en adviesorganisatie in het sociaal domein | Twee filmpjes over de ervaringen van verschillende clienten met de B&A Wmo bemiddeling.