Buurtverbinding

Het ROC van Amsterdam gaf ons de opdracht een film te maken over de stagiaires van het project Buurtverbinding en hun belangrijke werk in en voor de buurt.