Begeleiden, creëren én uitvoeren

Begeleiden, creëren én uitvoeren

We begeleiden ook het ontwikkeltraject naar de film en voeren de productie uit; het creatieve proces met de organisatie. Wat willen we bereiken met de film? Hoe spitsen we onze communicatie toe? Welke mogelijkheden zijn er?